กัมพูชา

กัมพูชา อีกหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กัมพูชาเป็นดินแดนแห่งอารยธรรม มีสถาปัตยกรรมและเทวสถานที่สวยงามตระการตา และเคยรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในอดีต เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติก็ไม่แพ้ที่ใด ทั้งป่าไม้ ภูเขา แม่น้ำ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือ นครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

กัมพูชา

 

นครวัด อดีต 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

นครวัด เป็นปราสาทในประเทศกัมพูชา เป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก นครวัดเป็นจุดศูนย์กลางทางศาสนา ต้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจุบัน นครวัดถูกออกแบบจาก 2 สิ่งรวมกันคือ การสร้างให้มีลักษณะคล้ายภูเขา และ มีการแกะสลักสวยงาม โดยสื่อถึง เขาพระสุเมรุ ที่ซึ่งเป็นที่สิงสถิตย์ของเหล่าองค์เทพ    นครวัด ของกัมพูชาอดีตเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แต่ปัจจุบันมีการตกอันดับไป

นครวัด1

 

ถือว่าสวยงาม และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศกัมพูชา อีกทั้งยังเคยได้รับการยกย่องให้เป็น 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แม้วันนี้มีการตกอันดับแล้ว แต่ไม่ได้ทำให้ นครวัด แห่งนี้มีความสำคัญลดน้อยลงไปเลย แถมสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักทั่วโลก และเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาหลงไหลในอารยธรรมของกัมพูชาอีกด้วย

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org/