น้ำตกทีลอซู สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

น้ำตกทีลอซู01

น้ำตกทีลอซู หรือภาษากะเหรี่ยงแปลว่า น้ำตกดำ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่

ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ลักษณะเด่น ที่น่าสนใจ

ลักษณะเด่น

น้ำตกทีลอซู เราจะผ่านเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีธรรมชาติและพืชพันธุ์ตามจุดต่างๆ ให้ได้ศึกษา รุ้งกินน้ำ จะปรากฏให้เห็นช่วง 10 โมงเท่านั้น น้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ มากถึง 97 ชั้น มีความสูงประมาณ 300 เมตร ผ่านบ่อน้ำพุร้อน และชมความงามของธรรมชาติกันอย่างใกล้ชิด

การเดินทางไปยังน้ำตก

การเดินทางไปยัง น้ำตกทีลอซู

  1. น้ำตกทีลอซู เดินทางจากอำเภออุ้มผางใช้เส้นทางสายอุ้มผาง-แม่สอด ถึงหลักกิโลเมตรที่ 161
  2. แยกซ้ายที่บ้านแม่กลองใหม่ไปด่านเดลอ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
  3. ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง
  4. เส้นทางช่วงนี้เป็นทางดิน ควรใช้รถปิคอัพ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อที่ช่วงล่างมีความสูงมากพอสมควร

ขอขอบคุณ https://www.paiduaykan.com/