บังกะโล สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

บังกะโล บ้านพักอาศัยชันเดียว บังกะโลเป็นบ้านพักอาศัยประเภทหนึ่ง เป็นบ้านชันเดียว...

Read More